Tibio Sinfonia -ulkoistuspalvelut muodostuvat neljästä erillisestä palvelukokonaisuudesta ja niiden lisäpalveluista. Palvelut ovat toimitettavissa selkeinä kokonaisuuksina yksitellen tai useita palveluita yhdistäen. Meiltä saat palvelinratkaisut pelkästä tietoliikenteestä ja laitekaappipaikasta aina täydelliseen valmiiksi tuotettuun palvelinkapasiteettiin asti. Usein paras ja kustannustehokkain lopputulos saavutetaan eri malleja yhdistämällä, hybridiratkaisulla. Siksi meiltä saat kaikki eri vaihtoehdot. Tibion palvelukeskus tuo asiakkaalle yhden kontaktipisteen.

Tibion asiantuntijapalvelut perustuvat korkeaan tekniseen osaamiseen, kokemuksen mukana tuomaan näkemykseen liiketoiminnan tarpeista ja ehdottomaan luotettavuuteen työn toteuttamisessa ja toteutuksen aikaisessa projektin hallinnassa. Huolellisella valmistautumisella saadaan projektit pysymään aikataulussa ja suunnitelluissa kustannuksissa.

Tarjoamme käyttöösi myös tarvittavat laitteet ja ohjelmistot, jatkuvan kehityspolun, sopimushallinnan ja projektisalkun hoidon. Käyttötarkoitukseen sopivilla laitevalinnoilla voidaan saa niiden elinkaaren aikana merkittäviä säästöjä. Tarjoamme laitteisiin ja ohjelmistoihin myös rahoitusvaihtoehdon kilpailukyisillä ehdoilla.

Haluamme pitää palvelumme selkeinä kokonaisuuksina, joiden sisältö on helppo ymmärtää, asiakkaamme tietävät mitä ovat ostaneet ja laskumme ovat selkeät.