Tibion asiantuntijapalvelut perustuvat korkeaan tekniseen osaamiseen, kokemuksen mukana tuomaan näkemykseen liiketoiminnan tarpeista ja ehdottomaan luotettavuuteen työn toteuttamisessa ja toteutuksen aikaisessa projektin hallinnassa. Projekti voi olla pieni uuden laitteen tai palvelun käyttöönotto, tai laajamittainen hanke. Projektit voidaan toteuttaa yksin Tibion toimesta, lisäresurssina asiakkaalle tai yhdessä kolmannen osapuolen kanssa.

Tibion asiantuntijat toimivat hankkeessa lisäresurssina asiakkaalle tai vastaavat itsenäisesti tai osana asiakkaan projektiryhmää teknisestä suunnittelusta, projektin hallinnasta ja toteutuksesta. Tibio tarjoaa eri tietojärjestelmähankkeiden suunnitteluun ja toteutukseen erittäin kokeneita henkilöitä. Muutos it –järjestelmissä edellyttää muutoshallintaa aina jollakin tasolla. Muutos on täysin onnistunut vasta, kun se on suunnitellulla tavalla käytössä ja sen käyttöön on annettu riittävä opastus.

  • järjestelmäpäivitykset
  • migraatiot
  • palvelinsiirrot ja/tai konsolidoinnit
  • identiteetinhallintarakaisut
  • julkaisujärjestelmät
  • tietoliikennemuutokset ja verkon kokonaistietoturva
  • Microsoft SaaS-palveluiden käyttöönotot
  • integraatiosuunnittelu ja toteutus
  • ratkaisu- ja järjestelmäsuunnittelu sekä -arkkitehtuuri
  • laitteiden elinkaaren hallinta