Tibio Sopiva Ulkoistus

Harkitsetko IT-toimintojen ulkoistusta? Vastaako nykyisen kumppanin palvelu tarpeitasi? Kysy meiltä ratkaisuehdotus ja saat yrityksesi kokoon oikein mitoitetun sekä kustannustehokkaan ratkaisun vastaamaan yrityksesi tarpeita ja tavoitteita - ja taatusti hyvällä palvelulla.

Sopiva Ulkoistus on modulaarinen IT-ulkoistuspalvelu, joka koostuu neljästä erillisestä palvelukokonaisuudesta sekä niiden lisäpalveluista. Voit valita yhden tai useamman palvelukokonaisuuden yksittäin tai kaikki neljä palvelukokonaisuutta yhdessä. Modulaarisuus takaa yrityksellesi IT-ulkoistuspalvelun kustannustehokkuuden, nopeamman tuotannon sekä testatusti toimivat prosessit.

Sopiva Ulkoistus rakentuu seuraavista moduleista, joita voit vapaasti yhdistellä:

Loppukäyttäjätuki

Loppukäyttäjätuki

Loppukäyttäjien laitteiden ja ohjelmistojen tuki ja ylläpito
Palvelinpalvelu

Palvelinpalvelu

Erilaiset palvelinten ja kapasiteetin ulkoistusvaihtoehdot
Ylläpitopalvelu

Ylläpitopalvelu

Tietoverkon ja sen peruskomponenttien valvonta ja ylläpito
Valvontapalvelu

Valvontapalvelu

Asiakkaan tiloissa olevien laitteiden tai järjestelmien valvonta ja ylläpito

IT-ulkoistus täydentyy seuraavilla Tibion palveluilla:

Kattavilla ulkoistuksen peruspalveluilla ja niihin liitettävillä asiakaskohtaisilla erillisratkaisuilla löydetään juuri sinun yritykselle oikeanlainen ulkoistusratkaisu.

Yksi kontaktipiste

Sopiva Ulkoistus -palvelussa yritykselläsi on yksi kontaktipiste meillä. Tämä takaa helpon asioiden hoitamisen tilanteessa kuin tilanteessa. Tibion yhteyshenkilön kautta saat myös muun organisaatiomme osaamisen yrityksesi käyttöön aina tarpeen mukaan. Sopiva Palvelukeskuksesta saat säännöllisesti raportit ja pääset näkemään halutessasi itse reaaliaikaisesti, miten asiat hoituvat. Palvelumme mitoitetaan yrityksesi todellisten tarpeiden mukaisesti, jolloin se on asiakkaalle optimaalinen palvelun tason sekä kustannusten näkökulmasta.

Tibio Sopiva -palvelukokonaisuus
Jatkuva kehitys

Jatkuva kehittäminen

Kun ulkoistat yrityksesi IT-ympäristön Tibiolle, säästät sekä omaa että organisaatiosi työntekijöiden aikaa arkisten IT-asioiden hoitamisessa. Osana ulkoistusta teemme IT-ympäristön jatkuvaa kehittämistä joka pitkällä aikavälillä säästää siihen kuluvaa aikaa organisaatioltasi. Kun Tibion IT-ammattilaiset ylläpitävät IT-ympäristöäsi sen arjessa, näkevät he myös kehityskohteet reaaliaikaisesti ja tietävät tulevat tarvittavat muutokset järjestelmissä, laitteissa ja tietoturvassa jo hyvissä ajoin. Näin pystymme ennakoimaan puolestasi mahdollisia ongelmakohtia, riskejä tai muutosvaatimuksia. Tämä mahdollistaa myös suunnitelmallisen kirjauksen kehitystarpeista sekä niiden toteuttamisen tarpeen mukaan ennalta sovitusti.

IT-ulkoistamisen hyötyjä:

 • Selkeä hinnoittelumalli, selkeä budjetoitavuus, ei massiivisia investointitarpeita
 • Riskien vähentäminen – ratkaisut, tekijät ja järjestelmä ammattimaisia
 • Kustannussäästöt tavoitteiden mukaan
 • Toimintavarmuus
 • Ei monen kumppanin välissä toimimista
 • Tibion IT-osaaja tuntee yrityksesi IT-ympäristön, joten uudet hankkeet saadaan nopeammin tehtyä ja ne ovat kustannustehokkaampia toteuttaa
 • Toiminnan jatkuva kehittäminen ja IT-asioissa ajan tasalla pysyminen
 • Asiakas hyötyy uusista teknologioista ensimmäisten joukossa
 • IT-osaamisen ylläpitovastuu palveluntoimittajalla
Joonas Lappalainen

Kokonaisulkoistus sopii yritykselle,

 • jossa halutaan yksi kumppani kokonaisvastuuseen hoitamaan kaikkia IT-toimintoja.
 • jossa ei ole omia teknisiä IT-osaajia päivittäiseen ylläpitoon ja tukeen.
 • jossa halutaan minimoida henkilöstöriskit IT:n osalta.
 • jossa on haasteena ylläpitää IT-henkilöstönsä osaamista.
 • jossa haetaan kustannustehokkuutta, varmuutta ja ammattimaisuutta IT-asioiden hoitoon sekä selkeää budjetoitavuutta.
 • jossa IT-kustannukset ovat kasvaneet suhteettoman suuriksi.
 • jossa olisi tiedossa merkittäviä IT-investointeja.
 • mikä näkee yrityksen saavan hyötyä ulkopuolisesta asiantuntijaorganisaatiosta kumppanina.

Osaulkoistus soveltuu yritykselle,

 • missä halutaan pitää eri kumppaneita IT:n eri osa-alueille.
 • missä halutaan hyödyntää ja ylläpitää yrityksen omaa IT-osaamista tietyillä osa-alueilla.
 • minkä IT:ssä on sellaisia osa-alueita, joita kumppani ei pysty hoitamaan.
 • jossa halutaan pienentää henkilöstöriskejä IT-osaston osalta.
 • missä halutaan testata ulkoistusta pienessä mittakaavassa.
 • jossa IT-kustannukset jollain osa-alueella ovat kasvaneet suhteettoman suuriksi.
 • jossa olisi tiedossa merkittäviä IT-investointeja tietyllä osa-alueella.
 • jossa on haasteena ylläpitää IT-henkilöstönsä osaamista jollain yksittäisellä osa-alueella.
 • jossa haetaan kustannustehokkuutta, varmuutta ja ammattimaisuutta IT-asioiden hoitoon sekä selkeää budjetoitavuutta.