Loppukäyttäjätuki

Jotta yrityksen työntekijät (loppukäyttäjät) voivat tehdä työnsä tehokkaasti ja keskeytyksettä, on tärkeää, että yhtiön IT-ympäristö on suunniteltu loppukäyttäjille tehokkaaksi ja toimivaksi ja heidän laitteensa ovat hyvin ylläpidettyjä ja tuki on saatavilla nopeasti. Loppukäyttäjillä on oltava työhön soveltuvat laitteet ja ohjelmistot käytössään automaattisesti päivittyvinä. Tällöin myös henkilöstön työtyytyväisyys on parempaa. Hyvin hallittu loppukäyttäjäympäristö maksaa yritykselle elinkaarensa aikana huomattavasti vähemmän kuin huonosti hallittu.

Loppukäyttäjätuella saat yritykseesi mitoitetun tehokkaan loppukäyttäjätuen paikan päälle tai etänä. Palveluun sisältyvät loppukäyttäjien laitteiden yleiset asennus- ja huoltotoimet sekä työntekijöiden opastus paikan päällä, puhelimitse tai sähköpostilla. Asiakaspalvelulla on nopeat etäyhteydet loppukäyttäjän työasemalle ja tarkka asiakaskohtainen dokumentaatio, joiden avulla voidaan ratkoa haasteellisempiakin tilanteita.

Loppukäyttäjätuki sisältää mm.:
 • Yksittäisen loppukäyttäjän opastus, tuki ja käyttäjän tietokoneen tai mobiililaitteen asennukset
 • Haluttaessa vakiokäyntipäiviä yrityksessä ja lisäksi extroja tarvittaessa
 • Tukipyynnöt puhelimella, sähköpostilla tai web-portaalin kautta
 • Mahdollisuus seurata webistä omia ja organisaation kesken olevia sekä jo tehtyjä töitä
 • Raportti kerran kuukaudessa, jossa jokainen työ eritelty ja niihin käytetty aika
 • Yrityskohtainen tukitiimi vastaa palvelusta, yksi henkilö vastuussa asiakkuudesta ja yhteyshenkilönä palvelun osalta
 • Elinkaarenhallinta loppukäyttäjien laitteiden osalta
Loppukäyttäjätuki-palvelun hyödyt
 • Loppukäyttäjien työtehokkuus paranee, koska mahdolliset häiriöt on minimoitu
 • Työasemien ja sovellusten seurannan ja ylläpidon avulla havaitaan ja parhaimmillaan jopa korjataan ongelmakohdat, ennen kuin käyttäjä huomaa edes ongelmia
 • Hyvin hallittu loppukäyttäjäympäristö maksaa elinkaarensa aikana huomattavasti vähemmän kuin huonosti hallittu
 • Sovellukset ovat käytettävissä mistä tahansa ja milloin tahansa
 • Sovellukset ja niiden päivitykset voidaan asentaa automaattisesti työasemiin ja loppukäyttäjien laitteisiin, jolloin säästyy aikaa ja rahaa
 • Laitteiden ja sovellusten kustannukset ja elinkaari voidaan ennakoida ja optimoida