Urhea-hallin verkkoratkaisu on suunniteltu urheilijoiden tarpeisiin ja isolle käyttäjämäärälle

Urhea-kampus on Urhean eli pääkaupunkiseudun urheiluakatemian koti. Suomen merkittävimmässä urheilukeskittymässä toimii kesä- ja jäälajien valtakunnallinen Olympiavalmennuskeskus Helsinki. Kampusalueeseen kuuluvat myös Urhea-halli, Urhea-koti sekä Mäkelänrinteen lukio ja uintikeskus.
Äskettäin avattu Urhea-halli on ensisijaisesti urheilijoiden arkiharjoittelun keskus, mutta se toimii mainiosti myös erilaisten tapahtumien areenana sekä kokouspaikkana.
Hallia rakennettaessa huomioitiin urheilijoiden tarpeet monelta eri kantilta. Kaikkialla harjoitusympäristössä toimivat ja tietoturvalliset verkkoyhteydet ovat urheilijoiden kannalta oleellisia, sillä treeneistä kerätään paljon henkilökohtaista dataa, jota myös siirretään eteenpäin. Verkkoratkaisun suunnittelussa haasteena oli tilojen rakenne: kaksi Urhea-hallin kerroksista sijaitsee maan uumenissa ja päähallin korkeus on kymmeniä metrejä. Tapahtumien aikana käyttäjämäärä on iso, jopa 1 200 samanaikaista käyttäjää.
Verkkohankkeen laajuuden vuoksi ennakkosuunnittelun tärkeys tiedostettiin jo alkuvaiheessa. Suunnittelukumppaniksi valikoitui Tibio Oy, jolla on vankka kokemus erilaisista ICT-projekteista.

- Tibio vakuutti meidät jo alkuvaiheessa. Vaikka olimme jo itsekin suunnitelleet mielestäni hyvin kokonaisratkaisua, osasivat Tibion asiantuntijat ottaa huomioon sellaisia seikkoja, joita itse emme tulleet suunnitteluvaiheessa ajatelleeksi, kuvailee Urhean ICT-asiantuntija Teppo Louhenkilpi.
Suunnitelman pohjalta toteutettu verkkoinfraratkaisu muodostuu 61 tukiasemasta, langattomasta verkosta sekä palomuuriratkaisusta. Projektissa höydynnettiin myös valitun laitevalmistajan, WatchGuardin, laajaa kokemusta isoista verkkohankkeista, etenkin tietoturvan näkökulmasta.
Onnistunut ratkaisu on monen tekijän summa. Panostus suunnitteluun osoittautui lopputuloksen kannalta tarpeelliseksi investoinniksi. Projektiin osallistuneiden asiantuntijoiden avulla itse toteutus sujui pitkälti ilman yllätyksiä. Kuusikerroksisen Urhea-hallin verkon toteutuksesta vastasi myös Tibio.
Koko hanke vietiin mallikkaasti läpi noin puolessa vuodessa suunnittelusta verkon käyttöönottoon.

- Olen hyvin tyytyväinen rakennettuun verkkoratkaisuun. Verkko on toiminut odotetusti myös isolla käyttäjämäärällä. Erityisesti arvostan toimittajan aktiivista yhteydenpitoa koko hankkeen ajan. Ja vielä hankkeen jälkeenkin. Näin ison verkon toteutuksessa voisi ilmetä isojakin haasteita ilman kunnollista ennakkosuunnittelua. Mutta nyt ei näin käynyt. Luotamme Tibion asiantuntijoihin myös verkon ylläpidossa,” Louhenkilpi kertoo onnistuneesta projektista.
Urhea-hallin liiketoimintajohtaja Kaisa Vikkula on samaa mieltä teknisestä toteutuksesta ja verkon toimivuudesta.

- Hallimme on suunniteltu huippu-urheilijoiden valmennus- ja harjoittelupaikaksi. Hallilla on samaan aikaan paljon käyttäjiä, ja verkon kuormitus on kova. Dataa urheilijoiden suorituksista kertyy paljon, ja se on arkaluonteista. Verkko ei saa myöskään pätkiä missään hallin osassa. Tehty verkkoratkaisu toimii kuten oli suunniteltukin. Olen hyvin tyytyväinen lopputulokseen, Vikkula tiivistää.

HULA on moniammatillinen urheilulääketieteen yhteisö, joka toimii uudessa Urhea hallissa Helsingin Mäkelänrinteessä.
Tibion tuottama kokonaisvaltainen ICT-palvelupaketti takaa HULAn henkilökunnalle tietotekniikan sujuvan käytön laitteistojen ja ohjelmistojen osalta.

Yhtenä tärkeänä asiana HULAlle on ICT-kumppanin laaja-alainen osaaminen ja palvelutarjonta, kaikki palvelut saadaan yhdestä paikasta.
Erityispiirteenä on terveydenhuollon vaatima tietoturva kaikilla tasoilla.

Sopiva IT-ulkoistus, Sopiva Asiantuntija ja Sopiva Turva -palvelut, Operaattori ja mobiilipalvelut, Laitteet ja ohjelmistolisenssit, sekä Tulostus ja dokumenttien hallinta.

Miltton haluaa olla maailman paras viestintätoimisto suomalaisille organisaatiolle sekä Suomessa ja muissa Pohjoismaissa toimiville kansainvälisille brändeille. Tibio on toiminut viestintätoimisto Milttonin ja Miltton Groupin IT-kumppanina jo useamman vuoden. Yhtiö vastaa Milttonin toimipisteiden tietoliikenne- ja lähiverkko- ja tietoturvaratkaisuista, palvelin- ja kapasiteettipalveluista, henkilöstön työasemalaitteista (Mac ja PC), mobiiliyhteyksistä, mobiilipäätelaitteista sekä loppukäyttäjien IT-käyttötuesta.

Koska Milttonin tavoitteena on keskittyä omaan liiketoimintaansa ja kehittämään liiketoimintaansa modernein IT:n keinoin käyttäjäkokemus edellä, asiakaslähtöinen Tibio sopii palvelutuottajaksi Milttonille. Yhtiö hyödyntää kaikkia Tibion IT-palveluita – Sopiva IT-ulkoistus, Sopiva Asiantuntija ja Sopiva Turva -palveluita.

Tibio vastaa IT-palveluiden tuottamisesta Ford Motor Company:n Suomen maahantuojalle Oy Ford Ab:lle. IT-palveluiden toimittajaa valitessaan yhtiölle oli tärkeää löytää kumppani, joka pystyy ottamaan haltuunsa koko tietohallinnon ja kehittämään sitä. Yhtenä tärkeänä valintakriteerinä Fordille oli IT-kumppanin laaja-alainen IT-osaaminen. Ulkoistamalla IT-toiminnot yhtiö välttää henkilöstö- ja osaamisriskit niin lyhyellä kuin pitkällä tähtäimelle ja saa aina ajantasaista osaamista käyttöönsä.

Tibion Sopiva IT-ulkoistus -palvelu mahdollistaa Fordille sopivasti mitoitetut IT-palvelut sisältäen koordinoinnin Ford-konsernin tietohallinnon kanssa, kehityshankkeet sekä perinteisen loppukäyttäjätuen. Yhtiön vastuulla on Suomessa Fordin paikallisesti hoidettavat IT-ylläpitotehtävät ja loppukäyttäjätuki.

Yksi maailman johtavista ohutkalvoteknologian sekä läpinäkyvien ja kestävien näyttöjen valmistajista Beneq toimii kansainvälisesti ja sillä on Suomessa yli 130 työntekijää. Beneqin liiketoiminnassa häiriötön toiminta ja jatkuvuus ovat erittäin tärkeitä. Beneq Oy on valinnut Tibion IT-palveluidensa toimittajaksi. Beneq valitsi kokonaisuuden, joka kattaa kaikki Tibion IT-palvelut – Sopiva Ulkoistus, Sopiva Asiantuntija ja Sopiva Turva -palvelut.

Sopiva Ulkoistus -palvelulla Beneq saa käyttöönsä korkean käytettävyyden palvelin- ja pilvipalvelut hybridiratkaisulla. Sopiva Ulkoistus -palvelu sisältää aina jatkuvan organisaation IT-toimintojen kehittämisen, joten yrityksen IT-asiat pysyvät aina ajan tasalla.

Palvelinkeskuspalveluiden ja loppukäyttäjätuen lisäksi palvelut kattavat ohjelmisto- sekä kehityspalvelut. Tibio vastaa yhtiön ICT Managerin ohjauksessa koko yhtiön tietohallinnon operoinnista, loppukäyttäjien tuesta ja laiteasennuksista.

Pääkaupunkiseudulla yhtätoista Shell- ja ST1-huoltamoa hallinnoiva Tamoils Oy on huoltoasematoimintaan keskittynyt yhtiö. Yrityksessä työskentelee yli 130 työntekijää ja asemilla palvellaan päivittäin tuhansia asiakkaita. Yhtiön periaatteena on tarjota monipuolista ja hyvää palvelua perinteisiä huoltamopalveluita tarvitseville asiakkaille. Yhtiön liikevaihto on yli 12 miljoonaa euroa.

Pääkaupunkiseudulla yhtätoista Shell- ja ST1-huoltamoa hallinnoivalla Tamoilsilla oli haasteita toimipaikkojensa vanhan kiinteän puhelinjärjestelmän ja asiakasverkkonsa kanssa. Kun toimintahäiriöinen puhelinjärjestelmä alkoi haitata asiakaspalvelua, oli yhtiön löydettävä nopeasti toimiva ja luotettava ratkaisu. Tibio tarjosi kustannustehokkaan ja nopeasti käyttöön otettavan DNA:n mobiilivaihderatkaisun, uudet puhelimet, tietoliikenneyhteydet sekä turvallisen langattoman verkon ratkaisun myös asiakkaiden käyttöön.

Yhtiön toimitusjohtajan mielestä heille on paljon etuja siitä, että he ovat keskittäneet IT-palveluhankintojaan Tibiolle. ”Saamme ihan selkeitä synergiaetuja keskittämisestä". Leinosen mukaan merkittävin syy tehdä Tibion kanssa yhteistyötä on kuitenkin luotettavuus: ”Tibio on tosi luotettava kumppani. Olen oppinut ajan myötä huomaamaan, että he ajattelevat meidän etua, meidän näkökulmaa, eivätkä suosittele ylisuuria tai epäsopivia asioita meille. Mitään ylimääräistä ei myydä. Tämä takaa pitkäaikaisen kumppanuuden.”

Lue lisää
Matkapuhelinliittymät uusiksi helposti

Makeisyritys Halva kaipasi kustannustehokkaampaa ratkaisua matkapuhelinliittymiinsä. Yhtiön matkapuhelinratkaisuja ei oltu kilpailutettu pitkään aikaan. Lisäksi yrityksen lähitulevaisuuden tavoitteena on päästä eroon myös perinteisistä lankaliittymistä. Tibio valikoitui matkapuhelinliittymäratkaisun toimittajaksi selkeimmän tarjouksen takia.

Yhtiön talouspäällikkö Tarja Nupponen kertoo: ”Tibion tarjous oli ylivoimaisesti selkein ja rakennettu juuri meidän tarpeeseen. Siinä oli huomioitu tilanteemme nyt ja toisaalta myös tulevaisuutemme, kun pyrimme siirtymään pois kiinteistä liittymistä. Kokonaisuus oli selvästi eritelty vastaamaan eri käyttäjäryhmiemme tarpeita.”

Kun päätös oli tehty, Halva sai Tibiolta erittäin nopeasti uudet SIM-kortit, sekä tarkat ohjeet siitä miten ja milloin liittymät siirtyvät. Talouspäällikkö kiittelee Tibion tehokkuutta ja tarkkuutta: ”Sain SIM-kortit riittävän aikaisin ja hyvin merkittyinä, joten niiden jakaminen työntekijöille onnistui helposti ja ilman kiirettä. Liittymien vaihto tapahtui juuri kuten oli sovittu ja minkäänlaisia ongelmia ei ole tullut.”

Talouspäällikön mukaan Tibion täsmällisyys, tarkkuus, asiakaslähtöisyys sekä lupausten pitäminen rakensi luottamusta. Kun yhtiö saa vanhan toiminnanohjausjärjestelmän pois käytöstä, on myös perinteisistä lankaliittymistä tarkoitus luopua. Nupponen toteaakin: ”Koska tämä hanke onnistui näin erinomaisesti, pyydämme ehdottomasti seuraavissa IT-projekteissa Tibiolta tarjouksen. Heikki on pitänyt todella hyvää huolta meistä.”

Suomalainen perheyritys ja karkkitalona tunnettu Halva on valmistanut makeisia jo 30-luvulta lähtien. Yhtiön makeistehdas, pakkaamo ja tehtaanmyymälä sijaitsevat Pitäjänmäellä, Helsingissä. Toimisto, varasto ja tehtaanmyymälä sijaitsee Vantaalla. Yrityksessä työskentelee noin sata työntekijää. Yritys on erityisesti tunnettu lakritsi- ja salmiakkimakeisista, joista yli 30 % menee vientiin. www.halva.fi